DLOUHODOBÉ KURZY

Cyklus pro soudní znalce

Cyklus je určený zejména soudním znalcům, a to ze všech oborů znalecké činnosti. Obsahuje všeobecný seminář Znalecké dokazování, ve kterém účastníci získají přehled o problematice účasti znalce v občanskoprávní a trestněprávním řízení. Na tento seminář volně navazují specializované semináře, které se věnují problematice jednotlivých znaleckých oborů z právního pohledu. 

Semináře je možné absolvovat samostatně. Účast na specializovaných seminářích není podmíněna absolvováním semináře Znalecké dokazování. Všechny semináře Cyklu pro soudní znalce naleznete ZDE.  

Kurzy pro překladatele a tlumočníky

1) Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

 Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR a je určen především pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii, dále pro studenty filologických oborů a další zájemce o tuto problematiku. Absolvování tohoto kurzu je jednou z podmínek pro jmenování soudním tlumočníkem. V rámci kurzu se účastníci seznámí se základní právní terminologií a získají přehled v jednotlivých právních odvětvích. 

2) Jazykové kurzy pro překladatele a tlumočníky

Tyto kuzy se specializují na příklady a překladatelskou praxi ve vybraných jazycích. Každý semestr jsou otevírány jazykové varianty kurzů dle poptávky, proto, pokud máte zájem o určitý jazyk, který momentálně není v nabídce, neváhejte nás kontaktovat na email - nadezda.svihelova@law.muni.cz. 

V podzimním semestru 2017 nabízíme tyto jazykové kurzy: 

3) Kurz právnické angličtiny - příprava na vykonání zkoušky TOLES Higher

Kurz je určený nejen překladatelům a tlumočníkům, ale také právníkům, studentům právnických fakult a těm, kteří si chtěj prohloubit své znalosti právnické angličtiny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity získala certifikaci britské společnosti Global Legal English pro pořádání zkoušel TOLES Higher, účastníci kurzu tak mohou (ale nemusejí) po ukončení kurzu vykonat zkoušku a získat mezinárodně uznávané osvědčení o absolvování zkoušky. 

 

Kompletní nabídku kurzů pro překladatele a tlumočníky naleznete ZDE.

Přípravný kurz k přijímačkám

Tento kurz je určen všem, kteří se chystají ke studiu na vysoké škole a chtějí si zlepšit předpoklady pro úpěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů. Obsahem tohoto kurzu je rozvoj kritického, analytického, verbálního a numerického myšlení. 

Kurz se skládá z teoretického základu, na který navazují praktická cvičení k osvojení získaných znalostí. Jedna lekce je vyučována v cizím jazyce. 

Bližší informace o tomto kurzu ZDE.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016