KURZY A ŠKOLENÍ

2018

LEDEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
  15.01.2018 - 09.02.2018NĚMČINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
  15.01.2018 - 23.02.2018ITALŠTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
19.01.2018NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)9.30 - 13.30
  22.01.2018 - 09.02.2018ANGLIČTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
31.01.2018DOHLED A KONTROLA NAD ČINNOSTÍ ZNALCŮ – PRÁVA A POVINNOSTI ZNALCŮ PŘI DOHLEDU A KONTROLE 9.00 - 14.15

ÚNOR

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
  15.02.2018 - 22.03.2018PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMAČKÁM - ČTVRTEK ODPOLEDNE16.00 - 19.15
  17.02.2018 - 17.03.2018PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMAČKÁM - SOBOTA CELÝ DEN9.00 - 16.00
  17.02.2018 - 24.03.2018PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMAČKÁM - SOBOTA DOPOLEDNE9.00 - 12.15
22.02.2018CELNÍ PROBLEMATIKA V PROSTŘEDÍ VYSOKÝCH ŠKOL 9.00 - 14.00
23.02.2018NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)9.30 - 13.30
  27.02.2018 - 29.05.2018PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU TOLES HIGHER17.00 - 18.30
27.02.2018ODPOVĚDNOST ZNALCE PŘI VÝKONU ZNALECKÉ ČINNOSTI 9.00 - 14.15
bude upřesněnoPRÁVNÍ MINIMUM PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 17.30

BŘEZEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
20.03.2018ZNALECKÝ POSUDEK – MEZE PŘEZKUMU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI V JUDIKATUŘE A SPRÁVNÍ PRAXI9.00 - 12.15
22.03.2018NOVELA ZÁKONA O POHŘEBNICTVÍ – POVINNOSTI OBCÍ9.00 - 12.00
28.03.2018ZNALECKÉ POSUDKY V OBLASTI ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY9.00 – 16.00

DUBEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
10.04.2018VÝKLADOVÉ PROBLÉMY ZÁKONA O REGISTRU SMLUV - CO NÁS MŮŽE POTKAT V PRAXI9.00 - 12.00
12.04.2018ŘEŠENÍ SPORŮ V (MEZINÁRODNÍM) ROZHODČÍM ŘÍZENÍ9.00 - 12.00
12.04.2018MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ TRANSAKCE 13.00 - 16.00
18.04.2018ZÁVAZKOVÉ PRÁVO DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - VÝKLADOVÉ NEJASNOSTI9.00 - 16.00
20.04.2018AKTUÁLNÍ OTÁZKY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ - PRVNÍ ZKUŠENOSTI PO NOVELE ODDLUŽENÍ 9.00 - 14.00

KVĚTEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
16.05.2018EFEKTIVNÍ SMLUVNÍ SANKCE - JAK OPTIMALIZOVAT SMLOUVU9.00 - 15.00
19.05.2018KURZ PRO UCHAZEČE O JMENOVÁNÍ SOUDNÍM TLUMOČNÍKEM9.00 - 16.00
24.05.2018OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ PODLE PRÁVA9.00 - 15.00

ČERVEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
01.06.2018SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU S DŮRAZEM NA ZÁKONNOST A SPRÁVNOST ROZHODNUTÍ A POSTUPU9.00 - 14.00
21.06.2018ZKOUŠKA TOLES HIGHER9.30 - 12.00
21.06.2018ZKOUŠKA TOLES ADVANCED12.30 - 15.00

PROBĚHLÉ AKCE


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016