KURZY A ŠKOLENÍ

ŘÍJEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
25.10.2017ZNALECKÉ POSUDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ9.00 - 12.15
26.10.2017SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU S DŮRAZEM NA ZÁKONNOST A SPRÁVNOST ROZHODNUTÍ A POSTUPU9.00 - 14.00
30.10.2017ZNALECKÉ MINIMUM - OBECNÁ PROBLEMATIKA SOUDNÍHO ZNALECTVÍ8.00 - 17.30

LISTOPAD

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
02.11.2017ZNALECKÉ DOKAZOVÁNÍ9.00 - 16.00
07.11.2017NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)9.30 - 13.30
09.11.2017KATASTR NEMOVITOSTÍ PŘEHLEDNĚ A PRAKTICKY9.00 - 14.00
14.11.2017ZNALECKÝ POSUDEK – MEZE PŘEZKUMU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI V JUDIKATUŘE A SPRÁVNÍ PRAXI9.00 - 12.15
21.11.2017POSUZOVÁNÍ VLIVU ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)9.00 - 15.00
23.11.2017ZKOUŠKA TOLES HIGHER9.30 - 12.00
23.11.2017ZKOUŠKA TOLES ADVANCED12.30 - 15.00
24.11.2017SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ 9.00 - 14.00
29.11.2017SMLOUVA O DÍLO9.00 - 15.00
30.11.2017EXEKUCE V PRAXI 9.00 - 16.00

PROSINEC

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
05.12.2017VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZADÁVÁNÍ SOFTWARE A HARDWARE9.00 - 14.00
06.12.2017NOVINKY A AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU PRO ROK 20189.00 - 15.00

2018

LEDEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
  15.01.2018 - 23.02.2018ITALŠTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
  15.01.2018 - 09.02.2018NĚMČINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
  22.01.2018 - 23.02.2018FRANCOUZŠTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
  22.01.2018 - 09.02.2018ANGLIČTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
31.01.2018DOHLED A KONTROLA NAD ČINNOSTÍ ZNALCŮ – PRÁVA A POVINNOSTI ZNALCŮ PŘI DOHLEDU A KONTROLE 9.00 - 14.15

ÚNOR

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
  15.02.2018 - 22.03.2018PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMAČKÁM - ČTVRTEK ODPOLEDNE16.00 - 19.15
  17.02.2018 - 24.03.2018PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMAČKÁM - SOBOTA DOPOLEDNE9.00 - 12.15
  17.02.2018 - 17.03.2018PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMAČKÁM - SOBOTA CELÝ DEN9.00 - 16.00
27.02.2018ODPOVĚDNOST ZNALCE PŘI VÝKONU ZNALECKÉ ČINNOSTI 9.00 - 14.15
  27.02.2018 - 29.05.2018PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU TOLES HIGHER17.00 - 18.30
bude upřesněnoPRÁVNÍ MINIMUM PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 17.30

BŘEZEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
20.03.2018ZNALECKÝ POSUDEK – MEZE PŘEZKUMU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI V JUDIKATUŘE A SPRÁVNÍ PRAXI9.00 - 12.15

ČERVEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
21.06.2018ZKOUŠKA TOLES ADVANCED12.30 - 15.00
21.06.2018ZKOUŠKA TOLES HIGHER9.30 - 12.00

PROBĚHLÉ AKCE


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016