SOUKROMÝ SEKTOR

ZÁŘÍ

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
21.09.2017CELNÍ PROBLEMATIKA V PROSTŘEDÍ VYSOKÝCH ŠKOL 9.00 - 14.00
22.09.2017SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ - ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNÍ DELIKTY A ŘÍZENÍ O NICH (DLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY)9.00 - 14.00
26.09.2017ZNALECKÉ DOKAZOVÁNÍ - PRAHA10.00 - 17.00

ŘÍJEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
03.10.2017VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTECH9.00 - 12.00
04.10.2017OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ PODLE PRÁVA9.00 - 15.00
11.10.2017NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA - ŘÍZENÍ A ZKRÁCENÉ POSTUPY DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA 9.00 - 14.00
17.10.2017ODPOVĚDNOST ZNALCE PŘI VÝKONU ZNALECKÉ ČINNOSTI 9.00 - 14.15
18.10.2017SMLUVNÍ SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLOUVY9.00 - 15.00
19.10.2017VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRAKTICKY9.00 - 14.00
25.10.2017ZNALECKÉ POSUDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ9.00 - 12.15
26.10.2017SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU S DŮRAZEM NA ZÁKONNOST A SPRÁVNOST ROZHODNUTÍ A POSTUPU9.00 - 14.00
30.10.2017ZNALECKÉ MINIMUM - OBECNÁ PROBLEMATIKA SOUDNÍHO ZNALECTVÍ8.00 - 17.30

LISTOPAD

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
02.11.2017ZNALECKÉ DOKAZOVÁNÍ9.00 - 16.00
07.11.2017NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)9.30 - 13.30
09.11.2017KATASTR NEMOVITOSTÍ PŘEHLEDNĚ A PRAKTICKY9.00 - 14.00
14.11.2017ZNALECKÝ POSUDEK – MEZE PŘEZKUMU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI V JUDIKATUŘE A SPRÁVNÍ PRAXI9.00 - 12.15
21.11.2017POSUZOVÁNÍ VLIVU ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)9.00 - 15.00
23.11.2017ZKOUŠKA TOLES ADVANCED12.30 - 15.00
23.11.2017ZKOUŠKA TOLES HIGHER9.30 - 12.00
24.11.2017SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ 9.00 - 14.00
29.11.2017SMLOUVA O DÍLO9.00 - 15.00
30.11.2017EXEKUCE V PRAXI 9.00 - 16.00

PROSINEC

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
05.12.2017VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZADÁVÁNÍ SOFTWARE A HARDWARE9.00 - 14.00
06.12.2017NOVINKY A AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU PRO ROK 20189.00 - 15.00

2018

LEDEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
  15.01.2018 - 23.02.2018ITALŠTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
  15.01.2018 - 09.02.2018NĚMČINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
  22.01.2018 - 09.02.2018ANGLIČTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
  22.01.2018 - 23.02.2018FRANCOUZŠTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30

PROBĚHLÉ AKCE


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016