SOUKROMÝ SEKTOR

LISTOPAD

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
29.11.2017SMLOUVA O DÍLO9.00 - 15.00
30.11.2017EXEKUCE V PRAXI 9.00 - 16.00

PROSINEC

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
05.12.2017VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZADÁVÁNÍ SOFTWARE A HARDWARE9.00 - 14.00
06.12.2017NOVINKY A AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU PRO ROK 20189.00 - 15.00

2018

LEDEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
  15.01.2018 - 09.02.2018NĚMČINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
  15.01.2018 - 23.02.2018ITALŠTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
19.01.2018NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)9.30 - 13.30
  22.01.2018 - 23.02.2018FRANCOUZŠTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
  22.01.2018 - 09.02.2018ANGLIČTINA PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 16.30
31.01.2018DOHLED A KONTROLA NAD ČINNOSTÍ ZNALCŮ – PRÁVA A POVINNOSTI ZNALCŮ PŘI DOHLEDU A KONTROLE 9.00 - 14.15

ÚNOR

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
23.02.2018NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)9.30 - 13.30
27.02.2018ODPOVĚDNOST ZNALCE PŘI VÝKONU ZNALECKÉ ČINNOSTI 9.00 - 14.15
  27.02.2018 - 29.05.2018PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU TOLES HIGHER17.00 - 18.30
bude upřesněnoPRÁVNÍ MINIMUM PRO PŘEKLADATELE A TLUMOČNÍKY9.00 - 17.30

BŘEZEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
20.03.2018ZNALECKÝ POSUDEK – MEZE PŘEZKUMU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI V JUDIKATUŘE A SPRÁVNÍ PRAXI9.00 - 12.15

DUBEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
10.04.2018VÝKLADOVÉ PROBLÉMY ZÁKONA O REGISTRU SMLUV - CO NÁS MŮŽE POTKAT V PRAXI9.00 - 12.00
12.04.2018MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ TRANSAKCE 13.00 - 16.00
12.04.2018ŘEŠENÍ SPORŮ V (MEZINÁRODNÍM) ROZHODČÍM ŘÍZENÍ9.00 - 12.00
18.04.2018ZÁVAZKOVÉ PRÁVO DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - VÝKLADOVÉ NEJASNOSTI9.00 - 16.00
20.04.2018AKTUÁLNÍ OTÁZKY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ - PRVNÍ ZKUŠENOSTI PO NOVELE ODDLUŽENÍ 9.00 - 14.00

KVĚTEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
24.05.2018OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ PODLE PRÁVA9.00 - 15.00

ČERVEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
01.06.2018SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU S DŮRAZEM NA ZÁKONNOST A SPRÁVNOST ROZHODNUTÍ A POSTUPU9.00 - 14.00
21.06.2018ZKOUŠKA TOLES ADVANCED12.30 - 15.00
21.06.2018ZKOUŠKA TOLES HIGHER9.30 - 12.00

PROBĚHLÉ AKCE


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016