Stavební zákon I. – územní plánování s důrazem na environmentální a majetkoprávní vztahy


Určeno

Kurz je určen pro:

- pracovníky ve veřejné správě (zejména orgány územního plánování, stavební úřady, dotčené orgány – právníci i neprávníci)

- obce a kraje

- investory

- developery

- podnikové právníky

- advokáty, advokátní koncipienty

- autorizované osoby

- environmentální spolky

- vlastníky a uživatele pozemků a staveb

- všechny, kteří se v práci setkávají s problematikou veřejného stavebního práva

Program

- Vlastníci, investoři, nájemci, pachtýři  v procesech územního plánování

- Role obcí, krajů a dotčených orgánů

- Účast dotčené veřejnosti

- Předkupní právo obcí, krajů, státu

- Náhrady za změny v území

- Prosazování ochrany životního prostředí v územním plánování

- Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

- Správní a soudní kontrola územních plánů a zásad územního rozvoje

- Vztah územního plánování a územního rozhodování     

- Územní plánování a katastr nemovitostí

Lektoři

Mgr. Ing. Ján Bahýľ, advokát

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D., odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, znalecká činnost – oceňování nemovitostí

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc., docentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity se specializací na právo životního prostředí, pozemkové právo a  veřejné stavební právo.

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a poradce ve věcech životního prostředí a práva Evropské unie na Nejvyšším správním soudu České republiky.

Mgr. Dominik Židek, asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, asistent soudce na Krajském soudu v Brně

Poznámky

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1600 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.