Francouzština pro překladatele a tlumočníky


Určeno

Kurz probíhá 2 týdny, jeden týden od 20. do 24. května 2019 a druhý týden od 10. do 14. června 2019, denně 9.00 - 16.30 hod.

Kurz je určen výhradně pro:

  • pro absolventy nebo účastníky právního minima pro překladatele a tlumočníky
  • pro absolventy právnických fakult se zájmem o překladatelskou a tlumočnickou činnost

Pro zájemce se znalostí francouzského jazyka na úrovni C1.

Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem.

Další kurzy pro překladatele a tlumočníky naleznete zde

Program

Obsahová náplň tématicky navazuje na kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky, je doplněna praktickými příklady a překladatelskými zkušenostmi. Kurz se skládá z odborné terminologie a frazeologie ve francouzském jazyce, a to jak jednotlivých termínů, tak i jejich správného použití v kontextu.

Lektoři

PaedDr. Mgr. Pavla Kellnerová, odborná lektorka pro právnickou francouzštinu

Poznámky

Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály. Oběd si zajišťují účastníci individuálně, lze využít fakultní menzu nebo nabídku okolních restaurací. 

Kurz bude otevřen pouze při minimálním počtu 13 účastníků.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzu, nejdéle však do 31. března 2019.

Informace o kurzu

Kurz bude ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, která se koná poslední den kurzu. Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu, který ověřuje zvládnutí odborné terminologie a frazeologie ve francouzském jazyce, a to jak jednotlivých termínů, tak i jejich správné použití v kontextu. Zkouška zahrnuje překlad z cizího jazyka do češtiny i obráceně. U zkoušky se nepoužívá slovník.
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečnou zkoušku s minimálním počtem 70 % správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat, a to za administrativní poplatek 1500 Kč vč. DPH za jedno opakování. Další opravné termíny nejsou možné.

Cena

11 000,- Kč včetně DPH

Cenu za kurz je nutné uhradit bezhotovostním převodem nebo platební kartou nejpozději do termínu splatnosti podkladů k fakturaci, které budou účastníkům zaslány na zadanou emailovou adresu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.