Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Průvodce novým zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech


Určeno

Kurz je určen pro soudní znalce a zaměstnance znaleckých ústavů.

Program

 • Struktura a obsah zákona č. 254/2019 S., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
 • Pojetí výkonu znalecké činnosti
 • Subjekty znalecké činnosti (znalec, znalec ad hoc, znalecká kancelář, znalecký ústav)
 • Způsoby výkonu znalecké činnosti (samostatný znalec; zaměstnanec, člen, společník znalecké kanceláře; znalec v pracovněprávní či služebním poměru u znaleckého ústavu)   
 • Podmínky pro výkon znalecké činnosti
 • Odborná způsobilost znalce
 • Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
 • Seznam znalců jako informační systém veřejné správy  
 • Práva a povinnosti znalců
 • Znalecký posudek – formální a obsahové náležitosti, včetně evidence posudků
 • Znalečné (odměna, náhrada hotových nákladů, náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě, záloha, proces vyúčtování a náhrada)
 • Obsah návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (č. j. MSP-428/2019-LO-SP/103), návrh vyhlášky o znalečném (č.j. 266/2020-LO-SP)
 • Dohled nad výkonem znalecké činnosti Ministerstvem spravedlnosti
 • Přestupky

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Odborný garant 2. konference pro znalce v Telči. Právník zabývající se agendou státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v  Kanceláři veřejného ochránce práv. Ad hoc členkomise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti. 

Poznámky

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021. Účastníky seznámí se strukturou nového zákona, tak aby se v novém zákoně lépe orientovali. Lektor představí jednotlivá témata v souvislostech a vazbách na současnou znaleckou praxi.

Informace o kurzu

Kurz je plánový jako prezenční. V případě, že prezenční forma kurzu nebude možná, proběhne kurz on-line prostřednictvím MS Teams.
O formě konání kurzu budou přihlášení zájemci o kurz včas informováni.

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.