Angličtina pro překladatele a tlumočníky


Určeno

Kurz je určen výhradně pro:

  • pro absolventy nebo účastníky právního minima pro překladatele a tlumočníky
  • pro absolventy právnických fakult se zájmem o překladatelskou a tlumočnickou činnost

Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem.

Další kurzy pro překladatele a tlumočníky naleznete zde

Program

Obsahová náplň tématicky navazuje na kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky, je doplněna praktickými příklady a překladatelskými zkušenostmi. Kurz se skládá z odborné terminologie a frazeologie v anglickém jazyce, a to jak jednotlivých termínů, tak i jejich správného použití v kontextu.

Lektoři

Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, lektor anglického jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, zaměřený na právnickou angličtinu

Poznámky

Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály. Oběd si zajišťují účastníci individuálně, lze využít fakultní menzu nebo nabídku okolních restaurací.

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.

Kurz bude otevřen pouze při minimálním počtu 13 účastníků.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzu, nejdéle však do 15.12.2017.

Informace o kurzu

Kurz bude ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu, který ověřuje zvládnutí odborné terminologie a frazeologie v anglickém jazyce, a to jak jednotlivých termínů, tak i jejich správné použití v kontextu. Zkouška zahrnuje překlad z cizího jazyka do češtiny i obráceně.
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečnou zkoušku s minimálním počtem 70 % správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat, a to za administrativní poplatek 1500 Kč vč. DPH za jedno opakování. Další opravné termíny nejsou možné.

Cena

11 000,- Kč včetně DPH

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.