Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Kongres pro soudní znalce

3. – 4. června 2022 v Brně

Ve dnech 3. – 4. června 2022 proběhne na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity Kongres pro soudní znalce 2022. Akce, která je určena pro znalce všech oborů, odvětví a specializací, představí novou platformu pro sdílení poznatků a otevřenou diskusi nad znalectvím. 

Program zahrnuje tři panelové diskuse a jednu odbornou přednášku. Účast přislíbili zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, Policie ČR, Nejvyššího státního zastupitelství, Advokátní komory, Vysokého učení technického,Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců a další.

Nad obsahovou náplní Kongresu dohlíží vědecká rada jejímž předsedou je JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.et Ph.D., právní asistent veřejného ochránce práv a přední odborník na znaleckou problematiku,  MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., přednosta  Ústavu soudního lekářství v Brně a doc. ing. Robert Kledus, Ph.D., Ústav soudního inženýrství VUT Brno.

Těšit se můžete i na společenský večer s rautem.

Obecně uznávané postupy při tvorbě znaleckých posudků a povinnosti používat znalecké standardy

Znalecký zákon po roce a půl účinnosti z pohledu znalců a zadavatelů znaleckých posudků

Společný znalecký posudek a konzultanství znaleckého posudku – výjimečnost nebo nový trend

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.