Přípravný kurz na zkoušku TOLES Higher

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Kurz bude zahájen 19. září 2017 v 16.40 hodin.
Další přednášky budou probíhat vždy v úterý od 16.40 do 19.00 hodin, a to až do 7. listopadu 2017 včetně.
Přednášky budou probíhat na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno.

ROZSAH

8 lekcí v délce 135 minut

PROGRAM

  • The Legal Profession
  • The Language of Contract Law
  • The Language of the Law of Tort
  • The Language of Business Law
  • Modern Letter Writing
  • TOLES Higher Exam Practice

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen zájemcům o právnickou angličtinu, kteří chtějí rozšířit své jazykové znalosti a dovednosti. Soustředí se na zdokonalení pokročilých gramatických struktur a kolokací a na přesné použití současného právnického jazyka s tím, že účastníci by již měli mít základy právnické angličtiny. Práce v kurzu probíhá jako příprava ke složení zkoušky TOLES Higher (Test of Legal English Skills, Level 2), absolvování zkoušky však není podmínkou účasti na kurzu.

Masarykova univerzita je certifikovaným zkušebním centrem.

Bližší informace o zkoušce včetně vzorového testu: http://www.toleslegal.com/toles-higher-exam-2/

Po ukončení kurzu je možné vykonat zkoušku, která se uskuteční v duhé polovině listopadu.

LEKTOŘI

Vyučující právnické angličtiny z Oddělení Centra jazykového vzdělávání na PrF.

CENA

4 500  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

POZNÁMKY

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity, nejdéle však do 10. září 2017.

INFORMACE O KURZU

V kurzu se pracuje s učebnicí The Lawyer's English Language Coursebook, kterou je možné účastníkům během kurzu poskytnout.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016