Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Kurz bude zahájen 8. září 2017.
Přednášky budou probíhat v pátek od 9.00 do 17.30 hodin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno.
Konkrétní termíny budou upřesněny nejpozději v červnu 2017.

ROZSAH

Kurz probíhá formou odborných přednášek v češtině, účastníci jsou seznámeni se základní právní problematikou (viz program kurzu). Kurz probíhá po dobu jednoho semestru, ve kterém se uskuteční 8 přednáškových dnů, každý v rozsahu 10 vyučovacích hodin, a závěrečná zkouška.

PROGRAM

• Teorie práva • Obecná část občanského zákoníku • Občanský soudní řád • Rodinné právo • Závazkové právo • Věcná práva • Správní právo • Cizinecké právo • Právo obchodních společností • Smluvní obchodní vztahy, právo cenných papírů • Základy finančního práva • Základní terminologie a průběh trestního řízení • Pracovní právo • Právo EU • Mezinárodní právo soukromé • Řešení sporů s mezinárodním prvkem.

Organizátoři si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí témat.

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen především pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii.

Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem (mimo absolventů právnický fakult VŠ).

Další kurzy pro překladatele a tlumočníky naleznete zde.

LEKTOŘI

Přednášející jsou specialisté v příslušných právních oborech z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

CENA

9 000  Kč včetně DPH

Pro členy Komory soudních tlumočníků ČR je cena 8 500 Kč. Vaše členství prosím označte v přihlášce.

POZNÁMKY

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.

Přihlášky přijímáme do 31.8.2017 nebo do naplnění kapacity kurzu.

INFORMACE O KURZU

Kurz bude ukončen závěrečným testem. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečný test s minimálním počtem 70 % správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat bezplatně. Další opravné termíny nejsou možné.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016