Znalecké dokazování - PRAHA

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

úterý 26. září 2017 - PRAHA

Evangelická teologická fakulta Karlovy Univerzity,  Černá 9, PRAHA 1, Velká posluchárna v 1. patře

ROZSAH

10.00 - 17. 00 hodin

PROGRAM

  • základní informace o civilním a trestním procesu
  • dokazování v civilním a trestním procesu
  • znalecké dokazování v civilním a trestním procesu
  • postavení znalců v civilním a trestním procesu
  • odměňování znalců v civilním a trestním procesu

KONTAKT

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen především soudním znalcům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

LEKTOŘI

JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ

Lektorka je soudkyně Krajského soudu v Brně, kde  aktuálně působí na pozici předsedkyně senátu. Specializuje se mj. na předběžná opatření ve věcech domácího násilí. Je autorkou řady článků na téma domácího násilí. Na dané téma přednášela např. pro Justiční akademii.


doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D.

Lektor je docentem na  Katedře trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, má dlouholeté zkušenosti z působení u Policie České republiky na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje. Publikuje články v odborných časopisech, např. Kriminalistika, Trestní právo, Trestněprávní revue, Státní zastupitelství. Je aktivním členem redakční rady časopisu Kriminalistika a šéfredaktorem Časopisu pro právní vědu a praxi. Pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách. Zaměřuje se především na otázky dokazování v trestním řízení, respektive v řízení přípravném.

CENA

2 200  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • stanice metra Karlovo náměstí nebo Národní třída

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016