Exekuce v praxi

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

čtvrtek 30. listopadu 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 038

ROZSAH

9.00 - 16.00 hodin 

PROGRAM

 • ZAHÁJENÍ EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ (účastníci, exekuční návrh, titul, pověřovací proces)
 • FÁZE ZAJIŠŤOVACÍ (součinnosti, způsoby vedení exekuce, exekuční příkaz)
 • FÁZE PROVÁDĚCÍ
  • rozhodování exekutora a opravné prostředky
  • obrana povinného v exekučním řízení
  • obrana manžela v exekučním řízení
  • náklady spojené s exekučním řízením
  • zastavení exekuce
  • odklad exekuce a jiné procesní překážky
  • souběh/střet exekucí
  • souběh/střet exekuce a insolvence

KONTAKT

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Akreditovaný kurz je určen především těm, kteří chtějí získat širší přehled o průběhu exekučního řízení a jeho dílčích fázích ve světle aktuální právní úpravy. Zejména je vhodný pro zájemce z oblasti advokacie, veřejné správy, odborného aparátu soudů, soudních exekutorů a insolvenčních správců.

LEKTOŘI

Ing. Mgr. Antonín TOMAN

Lektor působí jako vedoucí právního oddělení Exekutorské komory České republiky, je přidružený člen Právní a legislativní komory v Exekutorské komoře ČR a externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

JUDr. Stanislav PAZDERKA

Lektor je soudní exekutor Exekutorského úřadu v Písku, působí jako externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

CENA

2 100  Kč (osvobozeno od DPH)

Cena pro zaměstnance MU: 1 000 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

POZNÁMKY

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

INFORMACE O KURZU

Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 

Číslo akreditace: AK/PV - 222/2017


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016