Znalecké dokazování

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

čtvrtek 2. listopadu 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, BRNO, učebna č. 025

ROZSAH

9.00 - 16.00 hodin

PROGRAM

  • základní informace o civilním a trestním procesu
  • dokazování v civilním a trestním procesu
  • znalecké dokazování v civilním a trestním procesu
  • postavení znalců v civilním a trestním procesu
  • odměňování znalců v civilním a trestním procesu

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen především soudním znalcům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

LEKTOŘI

JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ 

Lektorka je soudkyně Krajského soudu v Brně, kde  aktuálně působí na pozici předsedkyně senátu. Specializuje se mj. na předběžná opatření ve věcech domácího násilí. Je autorkou řady článků na téma domácího násilí. Na dané téma přednášela např. pro Justiční akademii.

doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D. 

Lektor je docentem na  Katedře trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, má dlouholeté zkušenosti z působení u Policie České republiky na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje. Publikuje články v odborných časopisech, např. Kriminalistika, Trestní právo, Trestněprávní revue, Státní zastupitelství. Je aktivním členem redakční rady časopisu Kriminalistika a šéfredaktorem Časopisu pro právní vědu a praxi. Pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách. Zaměřuje se především na otázky dokazování v trestním řízení, respektive v řízení přípravném.

CENA

2 200  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016