Novela zákona o pedagogických pracovnících

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

úterý 19. září 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 13.00 hodin

PROGRAM

  • předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, vliv na vznik, průběh, rozvázání a skončení pracovního poměru,
  • práva a povinnosti pedagogických pracovníků z úhlu pohledu školského zákona a zákoníku práce, povinnosti zaměstnavatele zabezpečit výkon práv pedagogických pracovníků,
  • specifika sjednávání pracovního poměru pedagogických pracovníků s důrazem na pracovní poměr na dobu určitou, specifika odměňování (proplácení „nadúvazkových“ hodin, příplatky) a pracovní doby pedagogických pracovníků (přímá a „nepřímá“ pedagogická činnost) a jejich aplikace při plánování a řízení činnosti školy a školského zařízení,
  • profesní rozvoj pedagogického pracovníka a jeho plánování, vztah k plánu pedagogického rozvoje školy a celkové organizaci činnosti školy,
  • kariérní systém pedagogických pracovníků (řídící činnost ředitele, specializované činnosti a kariérní systém učitelů) v celkovém kontextu činnosti školy a školského zařízení a průběhu pracovního poměru,
  • prováděcí právní předpisy.

KONTAKT

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určený pro všechny, kterých se týká zavedení kariérního systému, který mění pravidla odměňování pedagogických pracovníků. Tato změna se týká jak učitelů, tak i pedagogických pracovníků vykonávajících specializované činnosti a ředitelů.

LEKTOŘI

PhDr. Mgr. Monika PUŠKINOVÁ, Ph.D.

Lektorka je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické faktury Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Má praktické zkušenosti jako pedagog, vedoucí pracovník školy a také pracovník školského úřadu. Svoji praxi nyní zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je současně autorkou odborných článků a publikací se zaměřením na právní problematiku v oblasti školství.

CENA

1 600  Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU je 1 000 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016