Katastr nemovitostí přehledně a prakticky

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

čtvrtek 9. listopadu 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 14.00 hodin

PROGRAM

 • Pohled na platné předpisy- katastrální zákon.
 • Katastrální vyhláška po novele - přehled významných změn k právním a technickým otázkám.
 • Co je pozemek a parcela.
 • Co se eviduje v katastru nemovitostí u pozemku.
 • Hranice pozemku, přesnost hranic,hranice pozemku pod stavbou dle ČS normy.
 • Výpočet a určení výměr parcel.
 • Vytyčování hranic pozemků.
 • Zpřesnění mezi pozemky různých vlastníků a v obvodu jednoho vlastníka.
 • Opravy hranic pozemků nebo výměr?
 • Postupy při opravách - kdo návrh podává, kdo podává podnět, kdy bude rozhodováno, opravné prostředky.
 • Jak hromadně docílit spolehlivého určení hranic pozemků a proč je důležité určit výměru s nejvyšší přesností.

KONTAKT

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen zejména úředníkům, pracovníkům bank, developerům, advokátům, ale také zaměstnancům bytových družstev.

LEKTOŘI

Ing. Naděžda Vitulová

Lektorka má dlouholeté praktické zkušenosti z Katastrálního pracoviště Brno - město, kde pracovala jako ředitelka.  V současné době působí jako lektorka a konzultantka v oboru katastru nemovitostí, a to zejména v oblasti porovnávání zápisů v evidenci nemovitostí, pozemkové knize a katastru nemovitostí. Věnuje se též publikační práci - podílela se např. na přípravě knihy Věcná břemena od A do Z.

CENA

2 200  Kč včetně DPH

Pro zaměstnance MU je cena 900 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

POZNÁMKY

 • cena obsahuje, drobné občerstvení a materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016