Správní rozhodnutí

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

pátek 24. listopadu 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 14.00 hodin

PROGRAM

 • Pojem a podstata správního rozhodnutí, obsahové a formální náležitosti
 • Nečinnost při vydání rozhodnutí a její důsledky
 • Druhy správních rozhodnutí podle správního řádu; rozhodnutí, usnesení a příkaz
 • Problematika aplikace správního uvážení a odůvodnění rozhodnutí
 • Vady správních rozhodnutí; nicotnost, nezákonnost a nepřezkoumatelností
 • Vlastnosti správních rozhodnutí; právní moc a vykonatelnost
 • Postup správního orgánu po vydání rozhodnutí; postup správního orgánu prvního stupně po podání odvolání
 • KONTAKT

  Jana Buchalová,
  Telefon: 549 49 8506
  E-mail: Jana.Buchalova
  (zavináč) law.muni.cz

  PRÁVNICKÁ FAKULTA
  Masarykova univerzita
  Centrum dalšího vzdělávání
  Veveří 70, Brno

  URČENO

  Akreditovaný kurz je určen především vedoucím úřadů územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům, zaměstnancům správních úřadů.

  LEKTOŘI

  JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D.

  Lektor působí na Katedře správní vědy a správního práva na  MU v Brně,  je člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády.

  CENA

  1 700  Kč (osvobozeno od DPH)

  Cena pro zaměstnance MU: 900 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

  POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

  INFORMACE O KURZU

  Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 

  Číslo akreditace: AK/PV - 223/2017


  Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016