Novela zákona o specifických zdravotních službách

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

úterý 12. září 2017, od 9.00 do 15.00 hodin

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 15.00 hodin

PROGRAM

Povinnost zaměstnavatele zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby a jejich obsah

              Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Možnost zajistit pracovnělékařské služby prostřednictvím registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství

Pracovnělékařské prohlídky:

              Vstupní lékařská prohlídka

              Periodická, mimořádná a další prohlídky

              Žádost o provedení prohlídky

              Hrazení nákladů

Lékařské posudky

              Předpoklady pro vydání posudku, lhůty, výpis ze zdravotnické dokumentace

              Obsah posudku, posudkový závěr

              Možnost podání návrhu na přezkoumání posudku

Následky ztráty zdravotní způsobilosti

              Převedení zaměstnance na jinou práci

              Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti

              Závaznost lékařských posudků ve světle aktuální judikatury

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen zejména personalistům, specialistům v oblasti práce a mezd a manažerům lidských zdrojů jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru.

LEKTOŘI

JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D.

Je odborným asistentem na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty MU. Působí také jako lektor odborných kurzů zaměřených na pracovněprávní vztahy a právní souvislosti řízení lidských zdrojů.

CENA

2 400  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu. Cena pro zaměstnance MU: 1500 Kč

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016