Novela zákona o specifických zdravotních službách

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

úterý 12. září 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 15.00 hodin

PROGRAM

Povinnost zaměstnavatele zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby 

 • Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Možnost zajistit pracovnělékařské služby prostřednictvím registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství

Pracovnělékařské prohlídky

 • Vstupní lékařská prohlídka
 • Periodická, mimořádná a další prohlídk
 • Žádost o provedení prohlídky
 • Hrazení nákladů

Lékařské posudky

 • Předpoklady pro vydání posudku, lhůty, výpis ze zdravotnické dokumentace
 • Obsah posudku, posudkový závěr
 • Možnost podání návrhu na přezkoumání posudku

Následky ztráty zdravotní způsobilosti

 • Převedení zaměstnance na jinou práci
 • Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti
 • Závaznost lékařských posudků ve světle aktuální judikatury

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen zejména personalistům, specialistům v oblasti práce a mezd a manažerům lidských zdrojů jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru.

LEKTOŘI

JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D.

Lektor je odborným asistentem na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty MU. Působí také jako lektor odborných kurzů zaměřených na pracovněprávní vztahy a právní souvislosti řízení lidských zdrojů.

CENA

2 400  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu. Cena pro zaměstnance MU: 1500 Kč

POZNÁMKY

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016