Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich (dle nové právní úpravy)

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

pátek 22. září 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 14.00 hodin

PROGRAM

  • Základní principy správního trestání, zásad a požadavky judikatury dle nové právní úpravy
  • Hmotněprávní vymezení přestupků - nové pojetí a koncepce přestupku a jeho definičními znaky
  • Procesní úprava přestupků  - nová úprava přestupkového řízení, odlišnosti od původní úpravy
  • Rozhodnutí o přestupku  - obecná i specifická podoba rozhodnutí o přestupku dle nové právní úpravy

KONTAKT

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Akreditovaný kurz je určen pracovníkům ve veřejné správě, úředníkům a zaměstnancům obecních a krajských úřadů, právníkům, zaměstnancům advokátních kanceláří a všem, kteří se v praxi setkávají s problematikou správních deliktů a správního trestání.

Kurz se zaměřuje na novou právní úpravu správního trestání, kterou představuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která nabude účinnosti 1. 7. 2017. Uvedený předpis představuje nejen náhradu stávajícího přestupkového zákona, ale také zcela novou právní úpravu správního trestání za vybrané kategorie správních, resp. nově pojímaných přestupků.

LEKTOŘI

JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D.

Lektor působí na Katedře správní vědy a správního práva na  MU v Brně,  je člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády.

CENA

1 700  Kč (osvobozeno od DPH)

Pro zaměstnance MU je cena 900 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016