Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich (dle nové právní úpravy)

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

pátek 22. září 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 14.00 hodin

PROGRAM

Kurz se zaměřuje na novou právní úpravu správního trestání, kterou představuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která nabude účinnosti 1. 7. 2017. Uvedený předpis představuje nejen náhradu stávajícího přestupkového zákona, ale také zcela novou právní úpravu správního trestání za vybrané kategorie správních, resp. nově pojímaných přestupků.
  • Základní principy správního trestání, zásad a požadavky judikatury dle nové právní úpravy
  • Hmotněprávní vymezení přestupků - nové pojetí a koncepce přestupku a jeho definičními znaky
  • Procesní úprava přestupků  - nová úprava přestupkového řízení, odlišnosti od původní úpravy
  • Rozhodnutí o přestupku  - obecná i specifická podoba rozodnutí o přestupku dle nové právní úpravy

KONTAKT

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Akreditovaný kurz je určen pracovníkům ve veřejné správě, úředníkům a zaměstnancům obecních a krajských úřadů, právníkům, zaměstnancům advokátních kanceláří a všem, kteří se v praxi setkávají s problematikou správních deliktů a správního trestání.

LEKTOŘI

JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D.

Lektor působí na Katedře správní vědy a správního práva na Masarykově univerzitě Brno,  je člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády. Vede kurzy v oblasti akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků se specializací na správní právo. Je spoluautorem publikace Správní trestání z hledika praxe a judikatury. Publikuje v odborných časopisech, přednáší na konferencích v ČR i v zahraničí.

CENA

1 700  Kč (osvobozeno od DPH)

Cena pro zaměstnance MU: 900 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

INFORMACE O KURZU

Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 

Číslo akreditace: AK/PV-206/2016


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016