Znalecké posudky ve zdravotnictví

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

středa 25. října 2017 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 12.30 hodin

PROGRAM

 • Obsahové a formální náležitosti posudku
 • Znalecké doložky
 • Volba odbornosti znalce
 • Odmítnutí vypracování posudku či odpovědi na otázku
 • Podklady pro vypracování posudku
 • Přibrání konzultanta
 • Kontakt s posuzovaným
 • Nejčastější chyby
 • Kazuistiky

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen především soudním znalcům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

LEKTOŘI

JUDr. Ing. Lukáš PRUDIL, Ph.D.

Lektor se rientuje zejména na oblasti medicinského práva a trestního práva, působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, přednáší na školících akcích pro lékařské, zdravotnické a sociální pracovníky, je autorem a spoluautorem řady publikací v oblasti zdravotnického práva, je také dlouholetým členem Etické komise ČLK, Etické komise MZ ČR, členem výkonného výboru European Association of Health Law, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

CENA

1 500  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

POZNÁMKY

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016