Kupní smlouva v obchodních vztazích

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

středa 20. září 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna č. 025

ROZSAH

9.00 - 15.00 hodin

PROGRAM

 •     systém úpravy, podstatné náležitosti, určení ceny a jeho úskalí
 •     specifikace předmětu, určení řádného plnění
 •     postup při plnění smlouvy, předání a převzetí
 •     vadné plnění a jeho následky, práva a povinnosti obou stran
 •     doporučení z pohledu kupujícího a prodávajícího, využitelná judikatura
 •     záruka za jakost a její úprava
 •     nebezpečí škody na věci
 •     zvláštní režim „prodeje zboží v obchodě“

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami, zejména v odběratelsko-dodavatelských vztazích, především pro firemní právníky, pracovníky nákupních, prodejních a obchodních oddělení, samostatné podnikatele; dále pro advokáty, advokátní koncipienty a notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy.

LEKTOŘI

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo, asistent soudce Nejvyššího soudu České republiky.

CENA

2 400  Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1500 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

POZNÁMKY

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016