Smluvní sankce za porušení smlouvy

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

středa 18. října 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna č. 025

ROZSAH

9.00 - 15.00 hodin

PROGRAM

  • Nesplnění závazku a jeho důsledky.
  • Podrobný rozbor jednotlivých institutů, velmi detailně zejména smluvní pokuty a úroků z prodlení, ale i dalších následků, a to v komplexním pojetí, včetně vzájemných souvislostí.
  • Řešení přiměřenosti smluvní pokuty a úroků z prodlení.
  • Časté chyby ve smluvní praxi, doporučení, jak se jim vyhnout.
  • Rozbor možností a mezí smluvní úpravy.

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami a obchodními podmínkami, uzavírají je nebo realizují, zejména pro firemní právníky, pracovníky obchodních a právních oddělení, samostatné podnikatele; dále pro advokáty, advokátní koncipienty a notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy.

LEKTOŘI

 doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo, asistent soudce Nejvyššího soudu České republiky.

CENA

2 400  Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1200 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016