Smlouva o dílo

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

středa 29. listopadu 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025

ROZSAH

9.00 - 15.00

PROGRAM

 • Smlouva o dílo a její vymezení
 • Specifikace díla
 • Způsob provádění, alokace rizik mezi smluvní strany
 • Konstrukce ceny, rozpočty, zálohy, fakturace, pozastávky
 • Vícepráce, změny díla
 • Vady, reklamace, záruky, možnosti a meze zákonné a smluvní úpravy
 • Vztahy se subdodavateli, spoluodpovědnost subdodavatelů a projektantů
 • Možnosti smluvního omezení odpovědnosti
 • Doporučení pro objednatele a zhotovitele

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je vhodný pro všechny, kteří se v různých pozicích účastí smluvních vztahů týkající se provedení díla, včetně stavebních projektů - pro všechny, kteří smlouvy o dílo uzavírají nebo připravují (včetně veřejných zakázek), ale i působí při jejich realizaci. Je určen zejména pro podnikové právníky, pracovníky obchodních, právních ale i technických oddělení, samostatné podnikatele, advokáty, advokátní koncipienty i notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy.

LEKTOŘI

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo, asistent soudce Nejvyššího soudu České republiky.

CENA

2 400  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu. Cena pro zaměstnance MU: 1200 Kč

POZNÁMKY

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016