Přípravný kurz k přijímačkám - ČTVRTEK ODPOLEDNE

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

ČTVRTEK 16.00 - 19.15 hodin

Právnická fakulta MU, Veveří 70 , učebna č. 140 

15. 2. 2018 - Angličtina

22. 2. 2018 - Kritické myšlení

1. 3. 2018   - Verbální myšlení

8. 3. 2018   - Analytické myšlení

15. 3. 2018 - Prostorová představivost

22. 3. 2018 - Numerické myšlení

ROZSAH

6 tématických bloků (tj. 6 x 4 vyučovací hodiny, celkem 24 vyučovacích hodin).

PROGRAM

  • Anglický jazyk
  • Kritické myšlení
  • Verbální myšlení
  • Analytické myšle
  • Prostorová představivost
  • Numerické myšlení

KONTAKT

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů.

LEKTOŘI

Odborníci z řad interních i externích lektorů Právnické fakulty MU. 

CENA

3 300  Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

POZNÁMKY

Zájemci o studium v bakalářských a magisterských oborech na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2018/19 už mohou podávat přihlášky. Čas mají ještě do 28. února. 

Test studijních předpokladů (TSP), který je podmínkou přijetí na většinu fakult Muni, bude příští rok možné absolvovat hned na 12 místech a nově se budou konat již v dubnu, a to 21. a 22. den v měsíci. TSP využívají pro přijímací řízení všechny fakulty kromě lékařské fakulty a nově také fakulty sportovních studií.

INFORMACE O KURZU

Pozvánka s organizačními pokyny a informacemi bude zaslána na kontaktní e-maily uvedené v přihlášce v lednu 2018.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016