Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Tento jarní kurz bude zahájen v průběhu února 2018. Konkrétní data přednášek upřesníme později.
Přednášky budou probíhat vždy v pátek od 9 do 17.30 hodin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna č. 038.

ROZSAH

Jednosemestrální kurz:

8 přednáškových dnů, každý v rozsahu 10 vyučovacích hodin:
dopolední přednáška 9.00 - 12.45 hod.
odpolední přednáška 13.45 - 17.30 hod.

PROGRAM

Základní právní problematika: 

• Teorie práva • Obecná část občanského zákoníku • Občanský soudní řád • Rodinné právo • Závazkové právo • Věcná práva • Správní právo • Cizinecké právo • Právo obchodních společností • Smluvní obchodní vztahy, právo cenných papírů • Základy finančního práva • Základní terminologie a průběh trestního řízení • Pracovní právo • Právo EU • Mezinárodní právo soukromé • Řešení sporů s mezinárodním prvkem.

Organizátoři si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí témat.

Termíny jednotlivých přednášek: budou zveřejněny později.

Závěrečný test proběhne v květnu 2018, konkrétní termín bude upřesněn. Další informace o testu najdete níže v informacích o kurzu.

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen především pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. 

Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem (mimo absolventů právnický fakult VŠ).

Další kurzy pro překladatele a tlumočníky naleznete zde.

LEKTOŘI

Přednášející jsou specialisté v příslušných právních oborech z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

CENA

9 000  Kč včetně DPH

Pro členy Komory soudních tlumočníků ČR je cena 8 500 Kč. Vaše členství prosím uveďte v přihlášce.

POZNÁMKY

Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály. Oběd si zajišťují účastníci individuálně, lze využít fakultní menzu nebo nabídku okolních restaurací.

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.

Přihlášky přijímáme do 15.1.2018 nebo do naplnění kapacity kurzu.

INFORMACE O KURZU

Kurz probíhá v češtině.

Kurz bude ukončen závěrečným testem. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečný test s minimálním počtem 70 % správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat bezplatně. Další opravné termíny nejsou možné.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016