Aktuální otázky insolvenčního řízení - první zkušenosti po novele oddlužení

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

pátek 20. dubna 2018

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 038

ROZSAH

9.00 - 14.00 hodin

PROGRAM

  • právní úprava úpadkového práva se zaměřením na nové právní předpisy po změnách ke dni 1.7.2017
  • instituty dotčené novelou insolvenčního zákona provedenou zák. č. 64/2017 Sb. s účinností od 1.7.2017
  • oddlužení - aktivní legitimace k podání návrhu na povolení oddlužení, náležitosti návrhu na povolení oddlužení, práva a povinnosti účastníků řízení
  • problematika neplatných a neúčinných právních úkonů 
  • dopady novely do praxe - diskuse nad konkrétními dotazy účastníků

KONTAKT

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

LEKTOŘI

Mgr. Jan Kozák - působil jako soudce Krajského soudu v Brně, po celou kariéru se zabývá problematikou úpadkového řízení. Působí rovněž jako lektor, především v oboru insolvenčího práva. Na toto téma vydal několik publikací, byl vedoucím autorského kolektivu - Komentáře k insolvenčnímu zákonu pro nakladatelství Wolters Kluwer. K jeho největším kauzám patří např. ZPS Zlín, FK Drnovice, Alstom, Pojišťovna Morava, Stavex Brno, Korfil, CE Wood, Magneton Kroměříž.

CENA

2 200  Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance Masarykovy univerzity: 1 000 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016