Oceňování nemovitostí podle práva

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

čtvrtek 24. května 2018

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna č. 038.

ROZSAH

9.00 - 15.00 hodin

PROGRAM

  • druhy cen (obvyklá, zjištěná, zvláštní) a jejich použití v aplikační praxi
  • právní požadavky na oceňování podle účelu ocenění (např. pro určení náhrady za omezení a odnětí vlastnického práva, ocenění v režimu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby) a druhu oceňované věci (např. ocenění podílu či stavby na cizím pozemku)
  • právní rámec pro oceňování služebností včetně jejich odlišení od obdobných práv – demonstrace na modelových případech
  • zhodnocení správnosti a použitelnosti ocenění s důrazem na nejčastější metodické chyby a formální nedostatky posudku; argumentace na běžné námitky proti ocenění
  • diskuze

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen především soudním znalcům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

LEKTOŘI

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. & Ph.D. 

Odborný asistent Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity; pracovník znaleckého ústavu qdq services.

CENA

2 000  Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1 300 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016