Drobečková navigace

Úvodní strana

Zákon o přestupcích - novinky

Veřejná správa je nadána oprávněním k tomu sankcionovat zjištěná protiprávní jednání. Realizace správního trestání je přitom ovlivněna řadou požadavků, které vycházejí jak z judikatury správních soudů, tak i nové právní úpravy, jež nabývá účinnosti 1. 7. 2017. Seminář Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich (dle nové právní úpravy) se kromě obecného představení správního trestání zaměří na představení nové právní úpravy a principů, na kterých je založena. Cílem semináře je představit správní trestání po 1. 7. 2017.

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
odborný asistent Právnické fakulty MU
Katedra správní vědy a správního práva


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016