Drobečková navigace

Úvodní strana

Nová právní úprava novely insolvenčního zákona a její dopady na praxi

Prvního července tohoto roku vstoupí v účinnost rozsáhlá novela insolvenčního zákona. Jejími cíli jsou podle důvodové zprávy mj. změna systému přidělování insolvenčních věcí v oblasti oddlužení, posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce a větší ochrana především podnikatelů před šikanózními insolvenčními návrhy. Nová úprava se proto dotkne jak soukromých osob, tak insolvenčních správců a úředníků Ministerstva spravedlnosti, kteří v rámci nové agendy budou vyhodnocovat data o insolvenčním řízení a popřípadě spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Insolvenčním správcům odpadne důvod pro vytváření „okresních“ provozoven, neboť pro přidělení věci, v níž byl podán návrh na oddlužení, postačí zápis v obvodu insolvenčního (tedy krajského) soudu. Dlouho diskutovanou změnou je zúžení okruhu osob oprávněných za dlužníka sepsat a podat návrh na povolení oddlužení, a to na advokáty, notáře, soudní exekutory, insolvenční správce a tzv. akreditované osoby s povolením od Ministerstva spravedlnosti. Oddlužení se týkají ještě další dílčí změny. Soudy budou nově předběžně posuzovat věřitelské insolvenční návrhy. Shledají-li pochybnosti o důvodnosti, rozhodnou o jejich nezveřejnění v insolvenčním rejstříku. Pozor by si měly dát všechny osoby, jimž se bez žádosti zřizuje datová schránka. Ty budou totiž muset činit svá podání do elektronicky do datové schránky soudu. Mění se taktéž pravidla dopadající na věřitelské výbory, kdy se mj. rozšiřuje okruh případů, při nichž věřitel nesmí na schůzi věřitelů hlasovat. Řada dalších změn například v úpravě prokazování pohledávek a postavení věřitelů dokazují, že novela je komplexní a měla by jí být věnována dostatečná pozornost.

S novou úpravou i jejími dopady na praxi se můžete důkladně seznámit na semináři Právnické fakulty MU „Co přinese novela insolvenčního zákona“, který povede Mgr. Jan Kozák, soudce Krajského soudu v Brně.

Více informací o semináři se dozvíte ZDE.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016