Orientujete se v nové úpravě přestupků?

Dlouho očekávané uzákonění správně právní odpovědnosti za přestupky se od 1. července 2017 stane skutečností. Kodifikace, která má dopady jak na veřejnou správu, tak na širokou veřejnost, přitom není významná jen z hlediska věcných změn. Přestupkem bude nově i jednání právnické a podnikající fyzické osoby. Zákon obsahuje i obecnou úpravu řízení o přestupku, druhy sankcí a pravidla pro jejich ukládání. Další věcné změny se mj. týkají promlčecích dob pro jednotlivé typy přestupků a také blokového řízení. Jelikož se jedná o zásadní a velmi komplexní změnu, doporučujeme všem, aby jí věnovali dostatečnou pozornost.

Více informací o semináři naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.