Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Katastr nemovitostí přehledně a prakticky


Určeno

Kurz je určen zejména úředníkům, pracovníkům bank, developerům, advokátům, ale také zaměstnancům bytových družstev.

Program

 • Pohled na platné předpisy- katastrální zákon.
 • Katastrální vyhláška po novele - přehled významných změn k právním a technickým otázkám.
 • Co je pozemek a parcela.
 • Co se eviduje v katastru nemovitostí u pozemku.
 • Hranice pozemku, přesnost hranic,hranice pozemku pod stavbou dle ČS normy.
 • Výpočet a určení výměr parcel.
 • Vytyčování hranic pozemků.
 • Zpřesnění mezi pozemky různých vlastníků a v obvodu jednoho vlastníka.
 • Opravy hranic pozemků nebo výměr?
 • Postupy při opravách - kdo návrh podává, kdo podává podnět, kdy bude rozhodováno, opravné prostředky.
 • Jak hromadně docílit spolehlivého určení hranic pozemků a proč je důležité určit výměru s nejvyšší přesností.

Lektoři

Ing. Naděžda Vitulová

Lektorka má dlouholeté praktické zkušenosti z Katastrálního pracoviště Brno - město, kde pracovala jako ředitelka.  V současné době působí jako lektorka a konzultantka v oboru katastru nemovitostí, a to zejména v oblasti porovnávání zápisů v evidenci nemovitostí, pozemkové knize a katastru nemovitostí. Věnuje se též publikační práci - podílela se např. na přípravě knihy Věcná břemena od A do Z.

Poznámky

 • cena obsahuje, drobné občerstvení a materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 900 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.