Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalečné – odměňování znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů | ONLINE


Určeno

Kurz je určen pro soudní znalce, pro zájemce o výkon znalecké činnosti a také pro zaměstnance orgánu veřejné moci, kteří rozhodují o znalečném.

Kurz bude probíhat formou on-line prostřednictvím MS Teams. Více najdete v informacích o kurzu níže.

Program

 • Právní úprava znalečného
 • Právo na odměnu za výkon znalecké činnosti versus právo orgánu veřejné moci snížit odměnu či ji odepřít
 • Skladba znalečného: hodinová sazba, paušální náhrada a náhrada nákladů
 • Hodinová sazba versus paušální náhrada
 • Řízení o znalečném a jeho procesně-právní specifika
 • Jak má podle nové právní úpravy vypadat vyúčtování znalečného
 • Soudní rozhodovací činnost v řízení o odměnách a náhradách nákladů řízení – kritická analýza rozhodovací praxe a z ní vyplývající doporučení pro znalce při podávání vyúčtování znalečného

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Odborný garant konferencí pro znalce (Telč 2019, Brno 2020). Právní asistent veřejného ochránce práv a právník zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti v Kanceláři veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti.  

Poznámky

Kurz je prakticky zaměřen na komplexní seznámení s novou právní úpravou řízení o znalečném s přihlédnutím k soudní rozhodovací činnosti. Kurz se zaměří i na doporučení pro znalce při podávání vyúčtování, která vylívají z rozhodovací praxe soudů.

Informace o kurzu

Kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Přednášku kurzu lze sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče. Pro přístup není potřeba žádné speciální technické ani programové vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.
Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášku. Po přihlášení bude možné kurz nejen pasivně sledovat, ale také aktivně přispívat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v uvedeném termínu a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější shlédnutí.
Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 800 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.