AKREDITOVANÉ KURZY

Právnická fakulta Masarykovy univerzity je akreditovanou institucí pro vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb.

Akreditaci udělilo Ministerstvo vnitra České republiky.

Číslo akreditace: AK/I-52/2014

ŘÍJEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
26.10.2017SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU S DŮRAZEM NA ZÁKONNOST A SPRÁVNOST ROZHODNUTÍ A POSTUPU9.00 - 14.00

LISTOPAD

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
21.11.2017POSUZOVÁNÍ VLIVU ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)9.00 - 15.00
24.11.2017SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ 9.00 - 14.00
29.11.2017SMLOUVA O DÍLO9.00 - 15.00
30.11.2017EXEKUCE V PRAXI 9.00 - 16.00

PROBĚHLÉ AKCE


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016