Všechny kurzy

 • Čtvrtek

  6. 9.
  – 8. 9.

  Konference pro znalce TELČ 2018

  Výjimečná akce určená pro soudní znalce a znalecké ústavy. Diskutujte, sdílejte a informujte se pod vedením odborníků z různých oblastí znalecké činnosti.

 • Pátek

  14. 9.
  – 31. 1.

  Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

  Kurz pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě žádání o ...

 • Úterý

  18. 9.
  – 4. 12.

  Právo v kostce pro seniory I - září až prosinec 2018

  Účastníci získají základní orientaci v právních odvětvích, seznámí se s praktickou stránkou práva, poznají špičkové lektory z řad akademiků právnické fakulty ...

 • Pátek

  12. 10.

  GDPR a jeho dopad do praxe aneb děláte vše správně?

  Kurz je určený pro všechny, kteří během zavádění nových pravidel ochrany osobních údajů do praxe narazili na problémy a nejsou si jisti, zda jsou ...

 • Pondělí

  22. 10.

  Znalecké minimum - obecná problematika soudního znalectví

  Účastník kurzu získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti týkající se formálního ...

 • Čtvrtek

  25. 10.

  Pravidla veřejné podpory – vyhněte se jejich porušení

  Doporučení, jak neporušit pravidla veřejné podpory a jak se pohybovat v jejich "mantinelech".

 • Úterý

  30. 10.

  Znalecký posudek – meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi

  Komplexní seznámení s vývojem judikatury zabývající se otázkou míry a možností přezkumu věcné správnosti znaleckých ...

 • Čtvrtek

  1. 11.

  Insolvence, principy a průběh oddlužení

  Insolvence a oddlužení - principy a průběh oddlužení, proč a kdy a kdo se může oddlužit, postavení a role věřitelů v procesu oddlužení.

 • Čtvrtek

  8. 11.

  Možnosti obrany proti daňovým kontrolám

  Během kurzu se účastníci se seznámí s praktickými poznatky z aktuální praxe při daňových kontrolách a s možnostmi obrany daňového subjektu.

 • Čtvrtek

  22. 11.

  Elektronické dokumenty

  Elektronické podpisy, uchování elektronických dokumentů, doručování do datových schránek, elektronický spis, konverze dokumentů, GDPR.

 • Čtvrtek

  22. 11.

  Zkouška TOLES Higher

  Střední úroveň mezinárodně uznávané zkoušky TOLES Higher. Zkouška klade důraz na precizní užití vazeb a slovní zásoby a používání současného právnického jazyka.

 • Čtvrtek

  22. 11.

  Zkouška TOLES Advanced

  Nejvyšší úroveň mezinárodně uznávané zkoušky TOLES. Zkouška testuje zejména slovní zásobu a gramatické jevy vyskytující se ve smlouvách.

 • Úterý

  27. 11.

  Vztah soudce a znalce

  Hodnocení znaleckých posudků z pohledu soudu. Chyby v posudcích a při výslechu.

 • Čtvrtek

  6. 12.

  Data veřejného sektoru: Utajené bohatství

  Využití dat ve veřejném sektoru,jaká je realita používání otevřených dat v České republice a jaké výhody přináší poskytovatelům i příjemcům?

 • Pondělí

  14. 1.
  – 8. 2.

  Angličtina pro překladatele a tlumočníky

  Kurz pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou angličtinu. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě žádání o ...

 • Pondělí

  14. 1.
  – 8. 2.

  Němčina pro překladatele a tlumočníky

  Kurz je určen především pro budoucí, ale i stávající překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je nezbytné absolvovat ...

 • Pondělí

  21. 1.
  – 15. 2.

  Ukrajinština pro překladatele a tlumočníky

  Kurz je určen především pro budoucí, ale i stávající překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je nezbytné absolvovat ...

 • Čtvrtek

  7. 2.
  – 21. 3.

  Přípravný kurz k přijímačkám - čtvrtek odpoledne

  Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí ...

 • Sobota

  9. 2.
  – 23. 3.

  Přípravný kurz k přijímačkám - sobota odpoledne

  Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí ...

 • Sobota

  9. 2.
  – 23. 3.

  Přípravný kurz k přijímačkám - sobota dopoledne

  Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí ...

 • Sobota

  9. 2.
  – 2. 3.

  Přípravný kurz k přijímačkám - sobota celý den

  Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí ...

 • Úterý

  26. 2.
  – 14. 5.

  Právo v kostce pro seniory II - únor až květen 2019

  Účastníci získají základní orientaci v právních odvětvích, seznámí se s praktickou stránkou práva, poznají špičkové lektory z řad akademiků právnické fakulty ...

 • Úterý

  5. 3.
  – 21. 5.

  Přípravný kurz na zkoušku TOLES Higher

  Kurz je určen zájemcům o právnickou angličtinu, kteří chtějí rozšířit své jazykové znalosti a dovednosti. Výuka v kurzu probíhá jako příprava ke složení ...

 • Čtvrtek

  27. 6.

  Zkouška TOLES Advanced

  Nejvyšší úroveň mezinárodně uznávané zkoušky TOLES. Zkouška testuje zejména slovní zásobu a gramatické jevy vyskytující se ve smlouvách.

 • Čtvrtek

  27. 6.

  Zkouška TOLES Higher

  Střední úroveň mezinárodně uznávané zkoušky TOLES Higher. Zkouška klade důraz na precizní užití vazeb a slovní zásoby a používání současného právnického jazyka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.