Pro advokáty

LISTOPAD

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
21.11.2017POSUZOVÁNÍ VLIVU ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)9.00 - 15.00
29.11.2017SMLOUVA O DÍLO9.00 - 15.00
30.11.2017EXEKUCE V PRAXI 9.00 - 16.00

PROSINEC

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
05.12.2017VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZADÁVÁNÍ SOFTWARE A HARDWARE9.00 - 14.00

2018

LEDEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
19.01.2018NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)9.30 - 13.30

ÚNOR

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
22.02.2018CELNÍ PROBLEMATIKA V PROSTŘEDÍ VYSOKÝCH ŠKOL 9.00 - 14.00
23.02.2018NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)9.30 - 13.30
  27.02.2018 - 29.05.2018PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU TOLES HIGHER17.00 - 18.30

DUBEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
10.04.2018VÝKLADOVÉ PROBLÉMY ZÁKONA O REGISTRU SMLUV - CO NÁS MŮŽE POTKAT V PRAXI9.00 - 12.00
12.04.2018ŘEŠENÍ SPORŮ V (MEZINÁRODNÍM) ROZHODČÍM ŘÍZENÍ9.00 - 12.00
12.04.2018MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ TRANSAKCE 13.00 - 16.00
18.04.2018ZÁVAZKOVÉ PRÁVO DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - VÝKLADOVÉ NEJASNOSTI9.00 - 16.00

KVĚTEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
24.05.2018OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ PODLE PRÁVA9.00 - 15.00

ČERVEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
01.06.2018SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU S DŮRAZEM NA ZÁKONNOST A SPRÁVNOST ROZHODNUTÍ A POSTUPU9.00 - 14.00
21.06.2018ZKOUŠKA TOLES ADVANCED12.30 - 15.00
21.06.2018ZKOUŠKA TOLES HIGHER9.30 - 12.00

PROBĚHLÉ AKCE


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016