Občanské právo

LISTOPAD

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
29.11.2017SMLOUVA O DÍLO9.00 - 15.00
30.11.2017EXEKUCE V PRAXI 9.00 - 16.00

2018

LEDEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
31.01.2018DOHLED A KONTROLA NAD ČINNOSTÍ ZNALCŮ – PRÁVA A POVINNOSTI ZNALCŮ PŘI DOHLEDU A KONTROLE 9.00 - 14.15

ÚNOR

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
27.02.2018ODPOVĚDNOST ZNALCE PŘI VÝKONU ZNALECKÉ ČINNOSTI 9.00 - 14.15

BŘEZEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
20.03.2018ZNALECKÝ POSUDEK – MEZE PŘEZKUMU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI V JUDIKATUŘE A SPRÁVNÍ PRAXI9.00 - 12.15

DUBEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
18.04.2018ZÁVAZKOVÉ PRÁVO DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - VÝKLADOVÉ NEJASNOSTI9.00 - 16.00

PROBĚHLÉ AKCE


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016