Občanské právo

ZÁŘÍ

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
26.09.2017ZNALECKÉ DOKAZOVÁNÍ - PRAHA10.00 - 17.00

ŘÍJEN

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
11.10.2017NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA - ŘÍZENÍ A ZKRÁCENÉ POSTUPY DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA 9.00 - 14.00
17.10.2017ODPOVĚDNOST ZNALCE PŘI VÝKONU ZNALECKÉ ČINNOSTI 9.00 - 14.15
18.10.2017SMLUVNÍ SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLOUVY9.00 - 15.00
25.10.2017ZNALECKÉ POSUDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ9.00 - 12.15
30.10.2017ZNALECKÉ MINIMUM - OBECNÁ PROBLEMATIKA SOUDNÍHO ZNALECTVÍ8.00 - 17.30

LISTOPAD

DATUM KONÁNÍNÁZEV KURZUČAS KONÁNÍ
02.11.2017ZNALECKÉ DOKAZOVÁNÍ9.00 - 16.00
07.11.2017NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)9.30 - 13.30
09.11.2017KATASTR NEMOVITOSTÍ PŘEHLEDNĚ A PRAKTICKY9.00 - 14.00
14.11.2017ZNALECKÝ POSUDEK – MEZE PŘEZKUMU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI V JUDIKATUŘE A SPRÁVNÍ PRAXI9.00 - 12.15
29.11.2017SMLOUVA O DÍLO9.00 - 15.00
30.11.2017EXEKUCE V PRAXI 9.00 - 16.00

PROBĚHLÉ AKCE


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016