Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právo v kostce pro seniory - Úvod do práva


Určeno

Kurz  je určený v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory. Cílem je především to, aby senioři získali všeobecný přehled a zorientovali se i v klasických právních odvětvích.

Program

Úvod do právních dějin (nejdůležitější právní dokumenty v české historii, prohlídka Právnické fakulty a fakultní knihovny)
Ústavní pořádek České republiky (Ústava jako nejdůležitější právní dokument, struktura soudů, fungování Poslanecké sněmovny a Senátu, role vlády a prezidenta)
Úvod do teorie práva (právní terminologie, český právní řád, právní vztahy)
Občan a veřejná správa (struktura úřadů, fungování obcí a krajů, přestupky a jejich řešení)
Finanční právo a Finanční správa České republiky (státní rozpočet a jeho tvorba, druhy daní a poplatků, česká měna a funkce České národní banky)
Právo Evropské unie (orgány a právní předpisy Evropské unie, postavení České republiky v rámci EU, euro)
Exkurze – Ústavní soud (prohlídka historických prostor, informace o fungování soudu)
Právo životního prostředí (ochrana vod, ovzduší, přírody, zvířat, účast veřejnosti v rámci ochrany životního prostředí)
Trestní právo (trestné činy a druhy trestů, funkce policie, státního zastupitelství a soudů, alternativní tresty)
Občanské právo (fyzické a právnické osoby, vlastnictví, závazkové právo)
Exkurze - Kancelář Veřejného ochránce práv (Ombudsman)
Obchodní právo (druhy obchodních společností, postavení podnikatele, hospodářská a nekalá soutěž)
Rodinné právo (manželství a rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnosti, adopce a pěstounská péče)
Autorské právo a práva průmyslového vlastnictví (ochrana autorských práv na hudbu, knihy, obrazy a jiná díla, ochranné známky, licenční smlouva)
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (vztah zaměstnance a zaměstnavatele, působení odborových organizací, systém sociálního zabezpečení)

 

Lektoři

Kurzy vedou špičkoví lektoři z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity a externích odborníků z praxe.

Informace o kurzu

Po absolvování kurzu obdrží účastníky Osvědčení o absolvování kurzu Právo v kostce pro seniory - Úvod do práva.

Cena

2 100,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.