Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právo pro seniory I.


Určeno

Kurz je určený v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory.  Jednotlivé přednášky budou probíhat prezenčně, vždy v úterý odpoledne, celkem 10 přednášek.

Program

Cílem kurzu je především to, aby senioři získali všeobecný přehled a zorientovali se i v klasických právních odvětvích:

- Úvod do právních dějin (nejdůležitější právní dokumenty v české historii, prohlídka Právnické fakulty a fakultní knihovny)
- Úvod do teorie práva (právní terminologie, český právní řád, právní vztahy)
- Občan a veřejná správa (struktura úřadů, fungování obcí a krajů, přestupky a jejich řešení)
- Právo životního prostředí (ochrana vod, ovzduší, přírody, zvířat, účast veřejnosti v rámci ochrany životního prostředí)
- Právo sociálního zabezpečení (druhy důchodů, příspěvky na bydlení, živobytí, péči , systém sociálního zabezpečení)
- Lidská práva (základní listiny lidských práv, osobní svoboda, svoboda projevu, ochrana soukromí, omezení základních práv atd.)
- Trestní právo (trestné činy a druhy trestů, funkce policie, státního zastupitelství a soudů, alternativní tresty)
- Zdravotnické právo (práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotní péče, ochrana osobních údajů ve zdravotnictví, informovaný souhlas, očkování, náhrada škody)
- Finanční právo a Finanční správa České republiky (státní rozpočet a jeho tvorba, druhy daní a poplatků, česká měna a funkce České národní banky)
- Právo Evropské unie (všechny vážné nemoci EU a jejich příčiny)

Lektoři

Kurzy vedou špičkoví lektoři z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Poznámky

Součástí kurzu budou 2 exkurze např. na Ústavní soud nebo Magistrát města Brna, apod. Konkrétní místo a termín bude upřesněno později.

Po absolvování kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu pro seniory.

Cena

1 500,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.