Odpovědnost znalce při výkonu znalecké činnosti


Určeno

Kurz je určen především soudním znalcům, zájemcům o výkon znalecké činnosti a dalším zájemcům o problematiku odpovědnosti při výkonu státem regulované profese.

Program

  • Občanskoprávní odpovědnost znalce (odpovědnost za neodbornost, odpovědnost znalce vůči objednateli posudku, odpovědnost znalce vůči třetí osobě).
  • Trestněprávní odpovědnost znalce (odpovědnost znalce jako fyzické osoby, jako zaměstnance znaleckého ústavu, odpovědnost znaleckého ústavu dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob).
  • Správněprávní odpovědnost znalce dle zákona o znalcích a tlumočnících.
  • Tzv. pořádkové delikty ukládané předsedou senátu či správním orgánem.
  • Aplikační otázky výkladového stanoviska odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti a analytického a legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství k povinné mlčenlivosti znalců v souvislosti s trestním řízením.

 

Jedná se o unikátní kurz, který účastníky komplexně seznámí se všemi rovinami odpovědnosti znalce při výkonu znalecké činnosti. Kurz se zaměří i na aplikační otázky a meze nejnovějšího výkladového stanoviska MSp a NSZ k povinné mlčenlivosti znalce. 

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Právník a garant – analytik agendy státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v oddělení justice, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.

Poznámky

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 800,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1 200 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.