Závazkové právo dle Občanského zákoníku - výkladové nejasnosti


Určeno

Kurz je určen především pro ty, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Program

 • Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku 
 • Vybrané aplikační problémy zásad nového občanského zákoníku v oblasti smluvního práva
 • Normy kogentní a dispozitivní
 • Zvláštnosti právního styku podnikatelů mezi sebou
 • Specifika kontraktačního procesu 
 • Předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy, vymezení ukončení smlouvy, vyčíslení nároku na náhradu škody, pojetí odpovědnosti 
 • Smlouvy uzavírané adhezním způsobem
 • Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy 
 • Úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806 NOZ 
 • Řádné splnění x vadné splnění (vazba na odpovědnost za vady a prodlení
 • Některé výkladové problémy nových institutů závazkového práva 
 • Konkurenční doložka a možnosti smluvní dispozice

Lektoři

doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.

Lektorka působí jako docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, působí jako advokátka a partnerka v LEGALITÉ advokátní kanceláři, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a rozhodce Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance Masarykovy univerzity: 1 300 Kč bez DPH.Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.