Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalečné – odměňování znalců a znaleckých ústavů


Určeno

Kurz je určen pro soudní znalce, pro zájemce o výkon znalecké činnosti a pro zaměstnance orgánu veřejné moci, kteří rozhodují o znalečném.

Program

  • Právní úprava odměňování a poskytování náhrady nákladů znalcům a znaleckým ústavům
  • Právo na odměnu za výkon znalecké činnosti versus právo orgánu veřejné moci snížit odměnu či ji odepřít
  • Změny právní úpravy v projednávaném návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích (sněmovní tisk č. 72)
  • Řízení o znalečném a jeho procesně-právní specifika
  • Judikatura ve věcech odměňování znalců včetně problematiky DPH
  • Soudní rozhodovací činnost v řízení o odměnách a náhradách nákladů řízení – kritická analýza rozhodovací praxe a z ní vyplývající doporučení pro znalce/znalecké ústavy při podávání vyúčtování znalečného

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Právník zabývající se státní správou znalecké činnosti a znaleckou agendou. Působí jako lektor na Právnické fakultě a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. 

Poznámky

  • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3, 11) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Kurz je prakticky zaměřen na komplexní seznámení s právní úpravou řízení o znalečném (současnou i budoucí) s přihlédnutím k aktuální soudní rozhodovací činnosti. Kurz se zaměří i na doporučení pro znalce při podávání vyúčtování, která vylívají z rozhodovací praxe soudů.

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 800 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.