Celní problematika v prostředí vysokých škol

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

čtvrtek 22. února 2018

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna č. 038

ROZSAH

9.00 - 14.00 hodin

PROGRAM

Kurz se zaměřuje na základní souvislosti, které jsou důležité při provádění obchodní transakcí ve vztahu k zemím mimo Evropskou unii. Především se bude věnovat problematice zboží, které je určené primárně pro účely VŠ - dovozy zboží pro vybavení učeben, laboratoří např. v rámci poskytovaných grantů, dokumenty nebo vzorky zboží zasílané k vědeckým a vzdělávacím účelům, dočasně zasílané nebo přepravované zboží  - např. při dočasných pobytech vzdělávacích pracovníků mimo EU, studijní veletrhy a konference, zařízení k výkonu povolání.

  • Legislativní základ pro provádění celního řízení při dovozu a vývozu
  • Celní režimy - volný oběh, vývoz, zvláštní celní režimy
  • Zastupování v celním řízení
  • Clo a DPH při dovozu
  • Dodací podmínky INCOTERMS
  • Možnosti osvobození od dovozních cel
  • Praktické příklady se zaměřeím na problematiku vysokých škol

KONTAKT

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen především pro ty, kteří uskutečňují obchodní transakce ve vztahu ke třetím zemím, tedy zemím mimo Evropskou unii, chtějí mít povědomí o základních souvislostech a o tom, jak celní řízení probíhá. Užitečné informace zde najdou i ti, kteří se potřebují orientovat v této oblasti a znát i různé možnosti a varianty při celním řízení.

LEKTOŘI

Ing. Lenka Sábelová

Lektorka působila více jak 20 roků ve vedoucích pozicích u Celní správy České republiky, kde měla na starosti problematiku celního řízení při dovozu a vývozu zboží. V současnosti se věnuje poradenství v celní oblasti a v oblasti Intrastatu. Specializuje se především na celní řízení, původ zboží, legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastat a Intrastat.

CENA

2 200  Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance Masarykovy univerzity: 1 200 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

INFORMACE O KURZU

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016