Znalecké posudky v oblasti odpovědnosti za vady a náhrada škody

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

středa 28. března 2018

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna č. 038

 

ROZSAH

9.00 – 16.00 hodin

PROGRAM

- odpovědnost za škodu a odpovědnost za vady, hlavní otázky

- co vše je vadou, kvalifikace vad a způsob jejich řešení, sporné otázky

- rozdíly mezi odpovědností za vady a za škodu

- kdy jde ještě o vadnost a kdy již o škodu? význam rozlišení (pojištění, lhůty, smluvní limitace…), řešení na praktických příkladech

- jak na kalkulaci škody, ušlého zisku, zničení či poškození věci, vznik dluhu, vyvolané i marně vynaložené náklady, snížení tržní hodnoty věci, obchodí znehodnocení, ztráta možnosti užívání, ztráta naděje

- příčinná souvislost a předvídatelnost škody

KONTAKT

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určen pro soudní znalce zabývající se posudkovou činností v oblastech, kde je řešena náhrada škody a vady plnění, typicky stavebnictví, strojírenství apod., ale i pro praktikující právníky (advokáti, advokátní koncipienti, podnikoví právníci).

LEKTOŘI

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo, asistent soudce Nejvyššího soudu České republiky.

CENA

2 600  Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1400 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

POZNÁMKY

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016