GDPR ve zdravotnictví - jak chránit citlivá data pacientů

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

pátek 16. března 2018

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 038

ROZSAH

9.30 - 13.30 hodin

PROGRAM

Úvod do GDPR

-      Co je GDPR a co přináší?

-      Širší legislativní rámec

-      Základní pojmy

-      Věcná působnost GDPR

-      Sankce za porušení GDPR

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

Významné povinnosti dle GDPR s dopadem do zdravotnictví

-      Podmínky udělení souhlasu se zpracováním

-      Informovanost a práva subjektů údajů    

-      Technická a organizační opatření

-      Vztahy se třetími osobami

-      Záznamy o činnostech zpracování

-      Zabezpečení údajů a kybernetická bezpečnost

-      Porušení zabezpečení údajů

-      Pověřenec

-      Posouzení vlivu

Pomůcky k řádnému dodržování GDPR

-      Kodexy zpracování

-      Osvědčení

Další specifika ve zdravotnictví

-      Přístroje a osobní údaje

-      Metodická podpora Ministerstva zdravotnictví v oblasti ochrany dat

KONTAKT

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

URČENO

Kurz je určený všem, kteří zpracovávají citlivé osobní data pacientů jak v ambulancích, zdravotnických zařízeních, tak i velkých nemocnicích nebo i subjektům, které ve zdravotnictví podnikají.

LEKTOŘI

Mgr. Martina Heřmanová - působí jako advokátka ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal, kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany osobních údajů. Martina se ve spolupráci s dalšími poradci z mimoprávní oblasti významně podílela na přípravě několika významných českých společností na GDPR v oblasti bankovního sektoru a pojišťovnictví. V současnosti také poskytuje právní poradenství při přípravě jednoho z největších českých zaměstnavatelů v České republice v oblasti průmyslu a veřejných subjektů z oblasti státní správy, územní samosprávy a zdravotnictví. Martina se také podílí na publikační a jiné edukativní činnosti společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal v oblasti ochrany osobních údajů.

Mgr. Ján Kuklinca – působí jako advokát ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal, kde je členem týmu odpovědného za oblast práva informačních a komunikačních technologii a práva ochrany osobních údajů. Ján má více než osmileté zkušenosti s obchodním právem, zejména s právními oblastmi technologického zaměření, jako jsou ochrana osobních údajů, právo duševního vlastnictví, právo informačních a komunikačních technologií. Ján měl na starosti významné právní transakce jak z pozice externího právního poradce, tak z pozice podnikového právníka koordinujícího činnosti různých externích poradců. Ján Kuklinca aktuálně řídí tým právníků, kteří pracují na rozsáhlých projektech implementace GDPR zejména v privátním sektoru v oblastech průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, médií aj. V minulosti dlouhodobě poskytoval právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů pro importéra světové značky automobilů nebo se podílel na velkých projektech implementace a servisu IT řešení pro významnou globální technologickou a outsourcingovou společnost.

CENA

1 600  Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 700 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

INFORMACE O KURZU

  • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016