Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky | ONLINE


Určeno

Kurz je určen především pro budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je vhodné absolvovat v případě, že se ucházíte o jmenování soudním tlumočníkem (mimo absolventy právnických fakult VŠ).

Celý kurz bude probíhat formou on-line prostřednictvím MS Teams. Více najdete v informacích o kurzu níže.

Program

Celkový rozsah kurzu je 8 přednáškových dnů, každý den v rozsahu 10 vyučovacích hodin, celkem 80 vyučovacích hodin.

Časový harmonogram přednáškového dne:

  • dopolední přednáška 9.00 - 12.45 hod. včetně přestávky
  • odpolední přednáška 13.45 - 17.30 hod. včetně přestávky

Přednášky budou probíhat formou on-line prostřednictvím MS Teams. 

Harmonogram:

13. 9. - Teorie práva, Obecná část občanského zákoníku

27. 9. - Závazkové právo, Občanský soudní řád

11. 10. - Obchodní korporace, Rodinné právo

25. 10. - Základy pracovního práva, Obchodní smluvní vztahy

8. 11. - Mezinárodní právo soukromé, Řešení sporů s mezinárodním prvkem

22. 11. - Základy správního práva, Právo EU a mezinárodní právo

6. 12. - Cizinecké právo, Věcná práva a dědické právo

13. 12. - Trestní právo hmotné, Trestní řízení

 

Organizátoři si vyhrazují právo ve výjimečném případě operativně upravit termín nebo pořadí témat.

Kurz probíhá v češtině a je ukončen závěrečným testem, který proběhne on-line v následujících termínech:

10. 1. 2025 - řádný termín
17. 1. 2025 - 1. opravný termín
24. 1 2025 - 2. opravný termín

Lektoři

Přednášející jsou specialisté v příslušných právních oblastech z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Poznámky

Celý kurz probíhá v češtině a je ukončen závěrečným testem.
Závěrečný test se uskuteční v lednu 2025.
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečný test s minimálním počtem 70% správných odpovědí a současně minimálně 70% účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat bezplatně.
Další opravné termíny nejsou možné.

Informace o kurzu

Celý kurz proběhne formou on-line prostřednictvím MS Teams. Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Pro přístup není potřeba žádné speciální vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení se na přednášky. Po přihlášení bude možné přednášky nejen pasivně sledovat, ale také se aktivně zapojovat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě v konkrétních termínech a čase, nebude pořizován záznam pro pozdější zhlédnutí.

Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zasílány v elektronické podobě.

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky.

Na kurz je možné navázat specializovanými jazykovými kurzy, např. Angličtina pro soudní tlumočníky, které pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU, pro více informací pište na: koordinator@cjv.muni.cz nebo volejte na telefonní číslo +420 549 49 4251.

Cena

10 500,- Kč (osvobozeno od DPH)

Pro členy Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky je cena 9 700 Kč (osvobozeno od DPH). Vaše členství prosím uveďte v přihlášce do poznámky.Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Bc. Jitka Holíková,
Telefon: 549 49 4223
E-mail: Jitka.Holikova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.