Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Videokurzy 

 • Právní dějiny

 • Nejdůležitější právní dokumenty v české historii.

  Lektor:
  Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

 • Trestní právo

 • Trestné činy a druhy trestů, funkce policie, státního zastupitelství a soudů, alternativní tresty.

  Lektor:
  Mgr. David Čep, Ph.D.

 • Občan a veřejná správa

 • Struktura úřadů, fungování obcí a krajů, přestupky a jejich řešení.

  Lektor:
  JUDr. David Hejč, Ph. D.

Odebírat náš Newsletter

 • Finanční právo a Finanční správa ČR

 • Státní rozpočet a jeho tvorba, druhy daní a poplatků, česká měna a funkce České národní banky.

  Lektor:
  JUDr. Michal Janovec, Ph. D.

 • Ústavní pořádek České republiky

 • Ústava, fungování Poslanecké sněmovny a Senátu, role vlády, prezidenta.

  Lektor:
  doc. JUDr. Ph.Dr. Robert Zbíral, Ph.D.

 • Teorie práva

 • Právní terminologie, český právní řád, právní vztahy.

  Lektor:
  prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

 • Rodinné právo

 • Manželství, registrované partnerství, nesezdané soužití, rodičovství, náhradní rodinná péče.

  Lektor:
  prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

 • Nacistické právo

 • Vliv nacistické ideologie na právo, prameny práva v nacistickém Německu, proces uchopení moci nacisty, nacistické trestní a rodinné právo.

  Lektor:
  doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

 • Právo Evropské unie - volný pohyb zboží

 • Obchod mezi členskými státy EU, dovoz a vývoz zboží z ČR včetně potravin, přípustná omezení dovozu, sjednocování předpisů (pomazánkové máslo, tuzemský rum aj.).

  Lektor:
  doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

 • Právo životního prostředí

 • Ochrana vod, ovzduší, přírody, zvířat. Účast veřejnosti v rámci ochrany životního prostředí.

  Lektor:
  JUDr. Dominik Žídek, Ph.D.

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.