Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Časté chyby při ukončování pracovního poměru a jak se jim vyhnout | ONLINE


Určeno

Kurz je určen personalistům, mzdovým účetním, specialistům v oblasti práce, advokátům, firemním právníkům, vedoucím zaměstnancům a všem dalším zájemcům z laické veřejnosti o danou problematiku.

Program

Kurz cílí na problematiku rozvazování pracovního poměru:

-        výpověď;

-        okamžité zrušení;

-        zrušení ve zkušební době;

-        dohoda;

a to předně se zaměřením na představení nejčastějších pochybení, kterých se na tomto poli dopouštějí účastníci pracovněprávních vztahů – zejména zaměstnavatelé, a postupů k předejití těmto pochybením. Pozornost bude věnována např. oblasti specifik použití jednotlivých výpovědních důvodů (podmínky nadbytečnosti, neuspokojivé pracovní výsledky vs. porušení povinností atd.), uplatnění ochranných dob (rozvázání pracovního poměru v době dočasné pracovní neschopnosti atd.), nebo problematice rozlišování mezi důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru a pro výpověď (alkohol na pracovišti atd.).

Pokud to bude aktuální vzhledem k fázi projednávání a schvalování příslušných legislativních návrhů (tzv. flexi novela zákoníku práce atd.), budou účastníkům představeny rovněž hlavní chystané změny v právní úpravě rozvazování pracovního poměru.  

Lektoři

JUDr. Michal Smejkal, Ph.D..působí jako odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřením na pracovní právo, jako odborný asistent na Nejvyšším soudu a je členem České společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení.

Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D. působí jako odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřením na pracovní právo, je právní expert v Advokátní kanceláři Doležal & Partners a také hlavní autor pravidelně aktualizovaných odborných publikací pro personalisty - Metodický poradce nové úpravy pracovního práva.

Poznámky

Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Informace o kurzu

Kurz proběhne on-line formou prostřednictvím MS Teams. Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Pro přístup není potřeba žádné speciální vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení. Po přihlášení bude možné přednášku nejen pasivně sledovat, ale také se aktivně zapojovat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě, nebude z něj tedy pořizován záznam pro pozdější zhlédnutí.

Cena

1 600,- Kč (osvobozeno od DPH)

Cena pro MU: 1200,- Kč bez DPH.Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Bc. Jitka Holíková,
Telefon: 549 49 4223
E-mail: Jitka.Holikova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.