Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Efektivní využití elektronických dokumentů (elektronické podpisy, elektronická identifikace, důkazní spolehlivost, archivace, digitální peněženky aj.) | ONLINE


Určeno

Kurz je určen zejména pro právní profese, které se setkávají s problematikou elektronických dokumentů, a to jak v rámci soukromých subjektů, tak i veřejných institucí.

Program

Obsah kurzu:

- problematika elektronických dokumentů v českém a evropském právu – rozvedení právní úpravy včetně relevantních souvislostí a proměnlivé důkazní síly

- využití různých druhů elektronických identit a jejich specifika – přiblížení možností využití elektronické identity vč. například elektronického občanského průkazu či bankovní identity a praktická prezentace; přínosy evropské digitální peněženky identit

- elektronické podpisy, jejich úrovně a praktické dopady – rozvedení jednotlivých druhů elektronických podpisů vč. jejich specifik a využitelnosti v praxi

- technické aspekty ovlivňující odlišné nakládání s elektronickými dokumenty – specifické příklady nakládání s elektronickými dokumenty

- vybrané otázky související s důkazní spolehlivostí elektronického dokumentu

- problematika elektronické archivace – praktické tipy pro dlouhodobé nakládání s elektronickými dokumenty a zachování jejich důkazní síly po ideálně co nejdelší časový úsek

- relevantní rozhodovací praxe – rozvedení dopadů vybraných rozhodnutí do praxe včetně aktuálního vývoje

- eIDAS 2.0 – příslib do budoucna a nové nástroje


Lektoři

JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons)

Lektor působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Centru excelence zaměřujícího se na problematiku související s kyberkriminalitou, kyberbezpečností a ochranou kritických informačních infrastruktur. Je odborným pracovníkem Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Hlavními oblastmi, kterým se věnuje je problematika elektronických dokumentů a elektronické identifikace, dále pak online řešení sporů, kyberbezpečnosti a kyberkriminality, online ochrany spotřebitele, online plarforem či elektronické kontraktace doménových jmen. Od roku 2012 je členem vybraných pracovních skupin fungujících v rámci Komise OSN pro mezinárodních obchodní právo. Působí rovněž jako externí lektor na Georg-August-Universität Göttingen či na Vysokém učení technickém v Brně.

Poznámky

Materiály a Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány v elektronické podobě.

Informace o kurzu

Kurz proběhne on-line formou prostřednictvím MS Teams. Návod na případnou instalaci MS Teams najdete zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/teams-for-home

Pro přístup není potřeba žádné speciální vybavení, dostačující je počítač/tablet s internetovým připojením, reproduktor nebo sluchátka.

Před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz pro připojení. Po přihlášení bude možné přednášku nejen pasivně sledovat, ale také se aktivně zapojovat do diskuze. On-line kurz bude probíhat živě, nebude z něj tedy pořizován záznam pro pozdější zhlédnutí.

Cena

1 800,- Kč (osvobozeno od DPH)

Cena pro MU: 1300,- Kč bez DPH.Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Bc. Jitka Holíková,
Telefon: 549 49 4223
E-mail: Jitka.Holikova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.