Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Klienti nás chválí

„Skvělé! Lektor byl velmi precizně připraven, má odbornou kvalifikaci. Bylo vidět, že tématu rozumí a je pro ně velmi nadšen.“

Účastník programu LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií
19. 5. 2018

„Velmi efektivní přednáška, poutavý výklad. Oceňuji velké množství příkladů z praxe, a to včetně zahraniční. “

účastnice programu LL.M. v obchodním právu
18. 5. 2018

„Při srovnání školení poskytovaných soukromými společnostmi a školení Právnické fakulty, má Právnická fakulta MU nesrovnatelně vyšší úroveň! “

Účastník kurzu Efektivní smluvní sankce
16. 5. 2018

„Dosud jednoznačně nejlepší kurz, pokud jde o způsob prezentace a poskytnuté informace. Výborný lektor. Velmi za kurz děkuji.“

Účastník kurzu Efektivní smluvní sankce
16. 5. 2018

„Děkuji za skvělý kurz, skvělého lektora a praktické pojetí jinak dost nudného tématu. “

Účastník kurzu GDPR při výkonu znalecké činnosti
10. 5. 2018

„Velmi oceňuji výklad srozumitelný i pro neprávníka, zajímavá a přínosná výuka. “

Účastník programu LL.M. v obchodním právu
16. 3. 2018

„Kurz byl velice kvalitní, dalece přesáhl má očekávání. Lektoři mi pomohli pochopit jednotlivé typy úloh a byli velice vstřícní. Díky těmto kurzům se cítím být připravená na přijímací zkoušky formou TSP.“

Účastník Přípravných kurzů k přijímačkám
únor - březen 2018

„Velmi oceňuji, že lektoři nestrašili a přednáška byla věcná. Kurz hodnotím jako velmi kvalitní, dobře zaměřený na praxi, splnil očekávání a aniž bych musel klást jakékoli dotazy, všechny mi přednášející bezezbytku zodpověděli. “

Účastník kurzu Nová pravidla ochrany osobních údajů - GDPR
23. 2. 2018

„Kurz měl dobrý rozsah i formu. Přednášející měl projev a znalosti na velmi dobré úrovni, lehké nedostatky vidím pouze v moderaci diskutujících účastníků, což se někdy trochu až zvrhávalo. Jednalo se prakticky pouze o jednoho/dva účastníky kurzu a za to lektor nemůže. S rozsahem, obsahem i celkovým zázemím kurzu jsem byla velmi spokojena.“

Účastnice kurzu Smlouva o dílo
29. 11. 2017

„Chtěl bych poděkovat za skvělou organizaci a péči o všechny účastníky víkendových modulů, nic takového jsem nečekal a chválím vás všude, kudy chodím.“

účastník kursu LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií
13. 12. 2017

„Lektoři, se kterými jsem měl možnost se při vámi pořádanými semináři setkat, byli vždy na vysoké profesionální úrovni. Děkuji vám za vždy vhodně připravený podkladový materiál k poznámkám k přednášce a organizačním pracovnicím za příkladnou komunikaci a přípravu zajištění akcí. Hezké dny.“

Účastník kurzu Znalecký posudek-meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi
14. 11. 2017

„Děkuji za perfektně zorganizovaný víkend, lektorům za výkony a garantovi modulu za výborně sestavený program. Mně osobně poskytl hodně užitečný vhled do právního uvažování. Obsah prvního víkendu mi pomohl k uvědomění si některých principů a zásad, které podvědomě využívám při své práci a věřím, že jejich vědomé užití mi pomůže nejen při studiu LL.M, ale i při plnění mých pracovních úkolů. Proto hodnocení 101%! Díky moc za připravované občerstvení, jediný problém je odolat koláčkům. :-)“

účastnice programu LL.M. v obchodním právu
13. 12. 2017

„Výborný kurz, srozumitelný a přehledný výklad obou přednášejících, skvělá komunikace, dobrá organizace. Rád se zúčastním i dalších kurzů. Děkuji za možnost zúčastnění na této dle mého mínění, velmi kvalitní akci.“

Účastní kurzu Znalecké minimum-obecná problematika soudního znalectví
30. 10. 2017

„Profesionální výklad lektora.“

Účastník kurzu Novela stavebního zákona
11. 10. 2017

„Kladně hodnotím vstřícnost lektorky a kvalitní organizační zajištění.“

Účastník kurzu Správní řízení
26. 10. 2017

„Kurz hodnotím velmi pozitivně, byl na vysoké odborné úrovni a jsem velice ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit.“

Účastník kurzu Správní trestání
13. 6. 2017

„Tímto se chci poděkovat za kurz, byl dostatečně informativní a přínosný pro praktické využití zákona. Z mého pohledu jako právníka si kurz po celou dobu udržel dostačující úroveň odbornosti, přičemž vítám, že lektor se vždy snažil přiblížit problematiku způsobem uchopitelným i pro neprávníky.“

Účastník kurzu Registr smluv
30. 5. 2017

„Úroveň Vašich seminářů je na velmi dobré úrovni, počítám s účastí i do budoucna. Bylo to velmi přínosné.Oceňuji celkový přehled lektora.“

Účastník kurzu Oceňování nemovitostí podle práva
20. 4. 2017

„Kurz hodnotím jako výborný, byl jsem maximálně spokojen. Prezentace a vystupování lektora bylo skvělé, vše bylo podáno srozumitelně a se zajímavými praktickými případy.“

Účastník kurzu Náhrada škody
5. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.